“At fremstille vin er som at have børn; du elsker dem alle, men hold da fast, hvor er de forskellige”

- Bunny Finkelstein, amerikansk vinproducent

Unik vin kræver nye ideer

Efter vores første tur til Slovakiet i 2017, blev vi grebet af ideen om en vingård, stemningen og hinandens gode selskab. Det stod klart fra starten, at vores styrke i gruppen er forskellighed. Vi er en blandet gruppe med arbejdsområder indenfor blandt andet selvstændige erhverv, tandlæge, sygeplejerske, juletræsproducent, socialrådgiver, bogholder, VVS ér, entreprenør, pædagog mm.

Vi er 24 ejere og bidrager hver med vores forskellige kompetencer, og ikke mindst vores fælles styrke i form af en fælles passion, arbejdsomhed og vilje. Gruppen er i 2022 blevet udvidet, med en større gruppe unge mennesker, børn af ejerne samt eksterne, der alle bidrager med tid og lyst til vores vinprojekt.

I 2018 fødtes Dom Vinique; et vin-eventyr. Et eventyr hvor venskaber har udviklet sig samtidig med en fælles drøm om  at producere kvalitetsvin til vinelskere.

Vi valgte fra starten at alle ejere skulle have muligheden for at have lige indflydelse og bruge sine styrker, kompetencer og interesser. Derfor blev der nedsat en række udvalg og hurtigt var alle udvalg besat med gode kræfter. Vi har organiseret os i en styregruppe med underudvalg, hvor både styregruppe og udvalg har forskellige opgaver og ansvarsområder. Flere ejere sidder i mere end et udvalg.

Dom Vinique Udvalgene

 • Styregruppen

  Medlemmer; Rune Kath, Jens Eriksen, Brian Nytoft, Lars Roed Andersen og Jozef Snegon

  Vi står for den overordnede og daglige drift, og er tovholdere mellem Danmark og Slovakiet. 

 • Økonomiudvalg

  Bestående af; Brian Nytoft, Christian Trillingsgaard, Dorthe Lundhede Jepsen, Mette Membus Laustsen og Mette Arnhoff Eriksen

  Ansvarsområde; Vi står for udarbejdelsen af istandsættelses planer for bygningen, herunder produktionslokale, vinkælder og beboelsen. Vi står desuden for den løbende vedligeholdelse af vingården og arrangerer for to arbejdsuger om året, hvor alle ejerne deltager i istandsættelser, lige fra maling af facade til renovering af badeværelser og vinkælder.

 • Byggeudvalg

  Kim Corydon, Peder Christensen, John Jepsen, Kirsten Corydon, Sonja Christensen og Charlotte Trillingsgaard

  Vi står for udarbejdelsen af istandsættelses planer for bygningen, herunder produktionslokale, vinkælder og beboelsen. Vi står desuden for den løbende vedligeholdelse af vingården og arrangerer for to arbejdsuger om året, hvor alle ejerne deltager i istandsættelser, lige fra maling af facade til renovering af badeværelser og vinkælder.

 • Vinudvalg

  Jozef Snegon, Lars Roed Andersen, Annick Eriksen, John Jepsen, Peder Christensen og Stella Kath

  Vi har stået for udvælgelsen af vores 8 druesorter. Udvælgelsen er sket ud fra jordbunds- og klimaanalyser samt kyndig vejledning fra Dr. Ohrenberger, vinplanteavlskonsulent i Østrig-Ungarn. Vinplanterne er plantet af en af slovakiets erfarne vin-plantører, hvilket har sikret den bedste start for planterne og en vinmark med allerhøjeste æstetik. 

  Vi har ansvaret for, at sikre, at planterne bliver dyrket forsvarligt og holder øje med beskæring, høst og pleje. Desuden står vi for diverse analyser af vinen i høst processen, certifikater og godkendelser.

  Jozef Snegon, assisteret af Lars Roed Andersen, står for arbejdet med vinen fra den kommer på ståltanke efter høsten, samt for udvælgelsen af hvilken vin der skal på fad og hvor længe. Vi følger vinens udvikling og holder nøje øje med, at den har optimale udviklingsbetingelser, så den gode kvalitet opnås. Vi har overblikket over indholdet i de enkelte fade og tanke ligesom vi har overblikket over, hvornår der skal høstes og flaskes.

 • Maskinudvalg

  Annick Eriksen, Jens Eriksen, Poul Eriksen og Svend Erik og Jette Trillingsgaard

  Der bliver ikke produceret noget vin uden de rigtige maksiner. Derfor for har maskinudvalget ansvaret for at undersøge og udvælge de bedste maskiner, som danner rammerne for en ansvarlig og effektiv vin-produktion. I maskinudvalget er der mange forskellige kompetencer at finde. Lige fra en juletræsproducent, til mænd med mange års erfaring indenfor styre industri- og bygge maskiner.

 • Marketingsudvalg

  Marketing gruppen består af en ejergruppe og en ungegruppe, hovedsageligt børn af ejergruppen.

  Ejergruppen; Stella Kath, Lars Roed Andersen, Jens Eriksen, Dorthe Lundhede Jepsen og Mette Eriksen.

  Ungegruppen; Joachim Roed, Inge Lundhede, Jens Lundhede, Signe Lundhede, Mathias Eriksen, Sarah Kath, Christian Lundhede

  Eksterne Jane Terp, Camilla Jørgensen, Emma Jørgensen og Sophie Baagø – alle med erfaring i sociale medier.

  Vi har i gruppen alle passion for vin og for den strategiske iscenesættelse og branding. Vi lægger vægt på, at have et fælles visuelt udtryk på hjemmeside, facebook og instagram. Vi er garant for det visuelle udtryk man møder, når man ser Dom Vinique. Det har været vigtigt for os, at når man møder Dom Vinique, møder man kvalitet, hvorfor det blandt andet har været en fornøjelse for os, at arbejde tæt sammen med Gitte Kath, kunstneren bag udarbejdelsen af vores etiketter samt logo.

  I ungegruppen har vi til opgave at sørge for den løbende aktivitet på sociale medier. I ejergruppen har vi ansvar for, at sikre at alle materialer er på plads, når vinen skal flaskes, herunder flasker, etiketter, kapsler og emballage.

Passion på tværs af generationer

Gruppen er i 2022 blevet udvidet, med en større gruppe unge mennesker, børn af ejerne samt eksterne, der alle bidrager med tid og lyst til vores vinprojekt.